كيمونات

د.ع16,750 د.ع20,000
Los Angeles Kimona
د.ع14,750 د.ع17,000
MICKEY TANK TOP
د.ع14,750 د.ع17,000
VINTAGE TANK TOP
د.ع15,750
TANK TOP BLACK
د.ع15,750
TANK TOP WHITE
د.ع15,750
TANK TOP ORANGE
د.ع16,750 د.ع20,000
kimona - Brooklyn 13 black
د.ع16,750 د.ع20,000
bulls red kimona
د.ع16,000 د.ع20,000
kimona - kolsuz white 1
د.ع16,000 د.ع20,000
kimona - kolsuz White
د.ع16,750 د.ع20,000
kimona - Houston black
د.ع16,000 د.ع20,000
kimona - kolsuz black
د.ع16,750 د.ع20,000
Kimona - J 2Y 84 black
د.ع14,750 د.ع17,000
kimona - Bones white
د.ع18,000 د.ع20,000
Kimona - Bulls Black
د.ع18,000 د.ع20,000
Bulls – White kimona
د.ع15,000 د.ع20,000
kimona - Black
د.ع16,750 د.ع20,000
DENVER Kimon
د.ع16,750 د.ع20,000
Lakers Kimon
د.ع16,750 د.ع20,000
supreme White kimona
د.ع16,750 د.ع20,000
chicago black red kimona
د.ع16,750 د.ع20,000
paris black red kimona
د.ع16,750 د.ع20,000
supreme black kimona
د.ع16,750 د.ع20,000
Lakers yellow kimona
د.ع18,000 د.ع20,000
Bulls – Gray kimona
د.ع16,750 د.ع20,000
Kimona - J 2Y 84 gray